Planten

Planten en hun voeding.

In de bodem moeten de voedingselementen voor onze planten in een goede en uitgebalanceerde verhouding beschikbaar zijn.

Naast warmte, licht, lucht en water hebben planten natuurlijke en voldoende voedsel nodig. Want goed gevoede en dus gezond groeiende planten hebben een hoge natuurlijke weerstand tegen allerlei ziekten en plagen.

Hoe komt een plant eigenlijke aan zijn voeding?
Enkele belangrijke voedingselementen worden door de plant en gasvorm via de bladeren opgenomen, bijvoorbeeld kooldioxide.
De meeste voeding echter haalt de plant in water opgeloste vorm via de wortels uit de bodem.Met behulp van licht, warmte en het bladgroen maakt een organische verbinding zoals b.v. suikers, zetmeel, eiwit en vetten. Deze stoffen gebruikt de plant de plant voor de vorming van bladeren, bloemen en vruchten. Een plant groeit en ademt. Door de zogenaamde fotosynthese geeft de plant zuurstof aan de lucht. En alle levende organismen op aarde hebben deze zuurstof nodig om in leven te blijven.
Plantaardig zetmeel, vetten en eiwitten zijn een belangrijke voedingsbron voor mens en dier.

Welke voedingselementen heeft een plant nodig?

Stikstof (N) zorgt voor een krachtige groei van blad en jonge twijgen. Stikstof is belangrijk bij  de vorming van plantaardig eiwit. De plant kan stikstof niet direct in de lucht opnemen. Ze moet daarbij worden geholpen door micro-organismen. Deze zorgen ervoor dat de plant stikstof uit de lucht of uit stikstofrijke materialen zoals bloed- en verenmeel kan opnemen.

Fosfaat (P) is het element wat de plant helpt bij de vorming van bloemen en vruchten. Fosfaat in de bodem en in meststoffen, wat niet direct water oplosbaar is, wordt door de werking van humuszuren en bodembacterie voor de planten opneembaar gemaakt.

Kali (K) speelt bij de waterhuishouding in de plant een belangrijke rol. Ook versterkt Kali de natuurlijke weerstand van planten tegen hitte, kou, milieu invloeden en plantenziekten. Kali beïnvloed de grootte, rijpheid, smaak en bewaarbaarheid van de vruchten.

Magnesium (MgO) voor vorming van bladgroen is magnesium een belangrijk element. Het zorgt voor diepgroene bladeren en naalden.

Sporenelementen zoals de mens vitamines nodig heeft om gezond te blijven, zo heeft een plant voor een gezonde groei en bloei spoorelementen nodig. Zwavel, ijzer, borium, mangaan en molybdeen zijn daarvan de belangrijkste.

Naast een organische meststof is een bemesting met compost voor een plant erg belangrijk. Organische meststoffen zijn gezond "krachtvoer" voor planten en en micro-organismen in de bodem. Ze worden in de meeste gevallen geproduceerd uit dierlijke- en plantaardige grondstoffen zoals hoor, beender, bloedmeel en verenmeel.
De voedingselementen in organische meststoffen zijn voor het grootste deel niet oplosbaar in water. Planten kunnen ze daarom niet direct opnemen uit de bodem. Bij het oplossen van de zogenaamde organische gebonden voedingselementen wordt de plant geholpen door miljarden micro-organismen in de bodem.

De Tuinspecialist.